Formulari za prenos vlasništva domena (nacionalni i internacionalni)

Formular koji se koristi za interni prenos vlasništva svih nacionalnih i internacionalnih domena, kao i za promenu WHOIS podataka kod RNIDS za nacionalne domene. Formular mogu koristiti pravna i fizička lica.

Formulari za prenos vlasništva hosting naloga

Formular koji se koristi za interni prenos vlasništva hosting paketa u AdiSwitch sistemu. Formular mogu koristiti pravna i fizička lica.

Formulari za transfer nacionalnih domena (fizička lica)

Formular koji se koristi za prenos nacionalnih domena sa drugog registra na AdiSwitch, formular važi isključivo za fizička lica.

Formular za transfer nacionalnih domena (pravna lica)

Formular koji se koristi za prenos nacionalnih domena sa drugog registra na AdiSwitch, formular važi isključivo za pravna lica.

Ugovor o korišćenju web hosting usluga

Ugovor o korišćenju hosting usluga zakupljenih kod AdiSwitch doo.

Ugovor o korišćenju audio hosting usluga

Ugovor o korišćenju audio hosting usluga zakupljenih kod AdiSwitch doo.

.col-md-6 {margin-left: -15px !important;}